Γεώργιος Τσώλης, Γεώργιος, Τσώλης, ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΒΟΘΡΟΙ, Α ΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ, ΣΗΠΤΙΚΟΙ, ΣΤΕΓΑΝΟΙ, ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΒΟΘΡΟΙ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΠΗΓΑΔΙΑ, ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΙΛΛΑΡ, ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΗ, ΚΟΛΩΝΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΗ, ΣΤΥΛΟΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΗ, ΕΡΜΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣΝΕΡΟΥ, ΛΑΣΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΡΑΣΠΕΔΑ, ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΔΡΟΜΙΟΥ, ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΑ, ΣΧΑΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΕΓΑΝΟ, Τσιμεντοπροιόντα, προιόντα τσιμέντου, βόθροι, βόθρος,απορροφητικός, σηπτικός, στεγανός προκατασκευασμένοι βόθροι, αποχέτευση, πηγάδι, πηγάδια, δακτύλιοι λυμμάτων, πίλλαρ, βάσεις μετρητών ΔΕΗ, κολώνες μετρητών ΔΕΗ, στύλοι μετρητών ΔΕΗ, ερμάρια, εξωτερικού χώρου, φρεάτια υδροσυλλογής, φρεάτια αποχεύτευσης, φρεάτια επίσκεψης δικτύων, φρεάτια κατασκευών, φρεάτια υδρομετρητών, κανάλια αποστράγγισης, δεξαμενές νερού, λασποσυλλέκτες, ελαιοσυλλέκτες, λιποσυλλέκτες, βιολογικές δεξαμενές, βάσεις στύλων φωτισμού, βάσεις ιστών φωτισμού, βάσεις οδοφωτισμού, κράσπεδα, πλάκες πεζοδρομίου, εμπόδια πεζοδρομίου, χυτοσίδερα, σχάρες ομβρίων, καλύμματα φρεατίων, δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα ομβρίων, δίκτυα αποχέτευσης, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, στεγανοποίηση

Από το 1980 ο Γεώργιος Τσώλης άρχισε να κατασκευάζει και να διαθέτει στην ελληνική αγορά προϊόντα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.
Tον Μάιο του 1991 ίδρυσε την εταιρεία Γ. Τσώλης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, δραστηριοποιώντας την στο ίδιο αντικείμενο, με κύριο στόχο την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας τηρώντας πλήρως όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς με διασφάλιση ποιότητας.
Διανύοντας την τέταρτη δεκαετία στην ελληνική αγορά κατάφερε μια θέση αξιόπιστη που οφείλεται στον σύγχρνο μηχανολογικό εξοπλισμό, στην ποιότητα, στην ποικιλία των προϊόντων, στο έμπειρο έμψυχο δυναμικό και στη συνέπεια.
Η Γ. Τσώλης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ υπόσχεται συνεχή βελτίωση και δημιουργία νέων προϊόντων.

Εργοστάσιο: Πάροδος Ιωάν. Μεταξά, Καρελλά Κορωπίου
Έκθεση: 16ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Γλυκά Νερά

ΑΚΤΩΡ/ J & P / ΕΤΕΘ Α.Ε. / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ / ΕΥΔΑΠ / ΔΗΜΟΙ /ACRM A.E./ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. / ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤIKΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΙΔΙΩΤΕΣ / ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒΤΕ / ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΕΤΕΕ/ΓΕΚ Α.Ε./ CYFIELD Α.Ε. / ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ / ΕΡΓΟΣΤΙΛ Α.Ε. / ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. / ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ / ΜΠΑΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. / ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ / Κ/Ξ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ / CYBARGO Α.Ε. / ΑΒΑΞ Α.Ε. /
TRITON ACT A.E. / ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ