Τσώλης Γιώργος

Δεξαμενές Νερού

  • ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ
  • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣKΥΡΟΔΕΜΑ C-20/25
  • Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ
  • ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ø 600
  • ΒΑΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3”
  • ΒΑΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ 3”
  • ΒΑΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 3”
  • ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΚΛΑΠΕΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
  • Η ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΒΛΑΒΗ ΥΛΙΚΑ
  • ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ