Τσώλης Γιώργος

Βάσεις Pillar Μετρητών ΔΕΗ - Σελίδα 1/3


ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ

 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ (Μ-Π-Υ) mm 700 X 500 X 3100
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) mm 500 X 300 X 1200
 • ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΑ 600 mm ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
  ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
 • ΚΑΘΕ PILLAR ΦΕΡΕΙ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3” ΒΑΡΕΩΣ
  ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΜΕ ΑΓΚΥΣΤΡΟ
 • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C-20/25
 • ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ή ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
 • ΚΟΛΩΝΑ ΜΕ ΠΕΔΙΛΟ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ
 • ΒΑΡΟΣ 2044 kg

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ

 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ (Μ-Π-Υ) mm 700 X 500 X 2350
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) mm 500 X 300 X 1200
 • ΚΑΘΕ PILLAR ΦΕΡΕΙ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3” ΒΑΡΕΩΣ
  ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΜΕ ΑΓΚΥΣΤΡΟ
 • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C-20/25
 • ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ή ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
 • ΚΟΛΩΝΑ ΜΕ ΠΕΔΙΛΟ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ
 • ΒΑΡΟΣ 1730 kg

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ

 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ (Μ-Π-Υ) mm 700 X 500 X 3100
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) mm 500 X 300 X 1200
 • ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΑ 600 mm ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
  ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
 • ΚΑΘΕ PILLAR ΦΕΡΕΙ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3” ΒΑΡΕΩΣ
  ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΜΕ ΑΓΚΥΣΤΡΟ
 • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C-20/25
 • ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ή ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
 • ΚΟΛΩΝΑ ΜΕ ΠΕΔΙΛΟ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ
 • ΒΑΡΟΣ 2044 kg

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΤΡΗΤΗ

 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ (Μ-Π-Υ) mm 700 X 500 X 2350
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) mm 500 X 300 X 1200
 • ΚΑΘΕ PILLAR ΦΕΡΕΙ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3” ΒΑΡΕΩΣ
  ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΜΕ ΑΓΚΥΣΤΡΟ
 • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C-20/25
 • ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ή ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
 • ΚΟΛΩΝΑ ΜΕ ΠΕΔΙΛΟ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ
 • ΒΑΡΟΣ 1730 kg

ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ (Μ-Π-Υ) mm 1350 X 500 X 3100
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) mm 1100 X 300 X 1350
 • ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΑ 600 mm ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
  ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
 • ΚΑΘΕ PILLAR ΦΕΡΕΙ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3” ΒΑΡΕΩΣ
  ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΜΕ ΑΓΚΥΣΤΡΟ
 • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C-20/25
 • ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ή ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
 • ΒΑΡΟΣ 3130 kg

ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ (Μ-Π-Υ) mm 1450 X 400 X 3250
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) mm 1200 X 300 X 1400
 • ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΑ 600 mm ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
  ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
 • ΚΑΘΕ PILLAR ΦΕΡΕΙ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3” ΒΑΡΕΩΣ
  ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΜΕ ΑΓΚΥΣΤΡΟ
 • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C-20/25
 • ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ή ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
 • ΒΑΡΟΣ 3600 kg

ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ (Μ-Π-Υ) mm 1500 X 200 X 3000
 • ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) mm 1500 X 600 X 2850
 • ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΑ 600 mm ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ
  ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
 • ΚΑΘΕ PILLAR ΦΕΡΕΙ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3” ΒΑΡΕΩΣ
  ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΜΕ ΑΓΚΥΣΤΡΟ
 • ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C-20/25
 • ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ή ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
 • ΒΑΡΟΣ 3550 kg
Τρέχουσα Σελίδα: 1