Τσώλης Γιώργος

Τσιμεντοσωλήνες

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΔΟΝΗΤΙΚΕΣ (Π.Τ.Π.  Τ-110) ΦΕΚ 253Β/84

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ mm
ΜΗΚΟΣ
ΑΔΙΑΤΡΗΤΕΣ
ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ
ΒΑΡΟΣ kg
300
1000
+
+
81
400
1000
+
+
139
500
1000
+
+
180
600
1000
+
+
276
800
1000
+
+
464
1000
1000
+
+
692
1200
1000
+
+
978
1200
500
+
+
489
ΚΩΝΟΣ 1000
650
-
-
570
ΚΩΝΟΣ 1200 
1000
-
-
980
Παρατήρηση: Οι τσιμεντοσωλήνες μπορεί να φέρουν και οπλισμό

 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ ΒΟΘΡΩΝ-ΠΗΓΑΔΙΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
mm
ΠΑΧΟΣ 
ΤΟΙΧΟΜΑΤΟΣ
mm
ΑΔΙΑΤΡΗΤΕΣ
ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ
ΥΨΟΣ 
mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
m3
ΒΑΡΟΣ 
kg
800
80
+
+
500
0.25
232
800
80
+
+
1000
0.50
464
1000
100
+
+
500
0.40
346
1000
100
+
+
1000
0.80
692
1200
110
+
+
500
0.56
489
1200
110
+
+
1000
1.13
978
1300
100
+
+
500
0.68
592
1300
100
+
+
1000
1.37
1045
1550
130
+
+
500
0.90
649
1550
130
+
+
1000
1.80
1298
1800
100
+
+
500
1.30
713
1800
100
+
+
1000
2.60
1425
2000
130
+
+
500
1.57
1033
2000
130
+
+
1000
3.15
2065
2300
100
+
+
500
2.11
896
2300
100
+
+
1000
4.23
1791
2500
130
+
+
500
2.45
1282
2500
130
+
+
1000
4.90
2565
2800
100
+
+
500
3.12
1082
2800
100
+
+
1000
6.25
2163
3000
130
+
+
500
3.55
1517
3000
130
+
+
1000
7.10
3034
3300
100
+
+
500
4.30
1267
3300
100
+
+
1300
11.20
3296
3500
100
+
+
500
4.85
1342
3500
100
+
+
1300
12.50
3490
Παρατηρήσεις:
 • Ο οπλισμός ποκίλλει, καθώς και το πάχος των τοιχωμάτων
 • Το βάρος έχει υπολογιστεί χωρίς τον οπλισμό
 • Οπλισμένο σκυρόδεμα C-20/25
 • Κατά παραγγελία σκυρόδεμα C-30/37

 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΥΘΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΣΤΕΓΑΝΟΥΣ ΒΟΘΡΟΥΣ & ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
mm
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 
mm
ΥΨΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
mm
ΥΨΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
m3
ΒΑΡΟΣ 
kg
800
80
1000
850
0.43
635
1000
100
1000
850
0.67
943
1200
110
1000
850
0.96
1355
1300
100
1000
850
1.13
1517
1550
130
1000
850
1.60
1970
1800
100
1000
850
2.16
2331
2000
130
1000
850
2.67
3183
2300
100
1000
850
3.53
3270
2500
130
1000
850
4.17
4312
2800
100
1000
850
5.23
4355
3000
130
1000
850
6.00
5550
3300
100
1300
1150
11.11
6341
Παρατηρήσεις:
 • Ο οπλισμός ποκίλλει, καθώς και το πάχος των τοιχωμάτων
 • Το βάρος έχει υπολογιστεί χωρίς τον οπλισμό
 • Οπλισμένο σκυρόδεμα C-20/25
 • Κατά παραγγελία σκυρόδεμα C-30/37

 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
(ΠΛΑΚΕΣ-ΚΑΠΑΚΙΑ) ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ mm
ΠΑΧΟΣ mm
ΒΑΡΟΣ kg
500
100
79
600
100
105
800
150
279
1000
150
472
1200
150
629
1300
200
954
1550
200
1276
1800
200
1644
2000
200
2059
2300
200
2520
2500
200
3028
2800
200
3583
3000
200
4185
3300
200
4832
3500
200
5384
Παρατηρήσεις:
 • Ο οπλισμός ποκίλλει, καθώς και το πάχος των τοιχωμάτων
 • Το βάρος έχει υπολογιστεί χωρίς τον οπλισμό
 • Οπλισμένο σκυρόδεμα C-20/25
 • Κατά παραγγελία σκυρόδεμα C-30/37