Τσώλης θοδωρής
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΦΡΕΑΤΙΑ
ΒΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΝΑΛΙΑ
ΛΑΣΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΕΗ
ΧΥΤΟΣΙΔΕΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ